සංස්කාරක තේරීම

ආහාර ලේබල් කියවමු!

ආහාර ඇසුරුම් ලේබලයේ සඳහන් කරුණු ගැන සැලකිලිමත් වෙමු. ආහාරයක් මිලට ගැනීමේදි එහි ඇති ඇසුරුම් ලේබලයේ සඳහන් කරුණු අප එතරම්...

සුලූ ආහාර

දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන රෝගීන් හට සුලූ ආහාර වේල් සඳහා ඇති කැමැත්ත පාලනය කර ගනිමින් සමබර සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර වේලක්...

නිවසින් පිටදී ලබා ගන්නා ආහාර

දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙකු ලෙස ඔබ ආහාර ගන්නා ආකාරය ඉතා වැදගත් වේ. ලබා ගන්නා ආහාර රටාව නිසි ලෙස පාලනය කිරීමෙන්...

දියවැඩියාව පිළිබඳ මිථ්‍යාවන් දුරු කරගනිමු!

බොහෝ දෙනා දියවැඩියා රෝගීන් හට එයින් වැළකී සිටීමට ගත යුතු ආහාර පිලිබඳ උපදෙස් ලබා දෙයි. කරුණු නොදැන ලබා දෙන...

රෝග විනිශ්චයෙන් පසු

ඔබගේ වෛද්‍යවරයා ඔබ දියවැඩියාවෙන් පෙළෙන බව හඳුනාගැනීම එතරම් සතුටු උපදවන කරුණක් නොවේ. එය ඔබව කලකිරීමකට, දුකට, පුදුමයට පත්කරනවා සේම,...

රුධිරයේ සීනි මට්ටම පරීක්ෂා කිරීම

දියවැඩියාව පාලනයේදි ප්‍රධාන අරමුණක් වන්නේ රුධිරයේ සීනි මට්ටම එක් නිශ්චිත පරාසයක තබාගැනීමයි. එමඟින් දියවැඩියාව ආශ්‍රිත වෙනත් සංකූලතා මතුවිය හැකියි....